Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Renungan Harian - Berkat Kehidupan (Yesaya 44:1-5)

 BERKAT KEHIDUPAN - Yesaya 44:1-5

“Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.” – Yesaya 44: 3 TB

https://www.bible.com/id/bible/306/isa.44.3 

Renungan Harian - Berkat Kehidupan (Yesaya 44:1-5)

Halo sahabat terkasih… 

Kalau kita mendengar kata berkat, pasti semua orang akan merasa senang dan rindu beroleh berkat setiap hari. Berkat itu sendiri merupakan hak istimewa dari Allah yang diberikan kepada mereka yang dikasihi. Dalam kitab Kejadian kita mengenal berkat Tuhan dinyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, mereka adalah bapa-bapa leluhur yang menerima berkat kesuksesan secara materi dan iman. Berkat Tuhan diberikan hanya kepada mereka yang dikasihi dan dicintai. Itulah sebabnya Yesaya menyebut Yakub dengan sebutan  “Yesyurun” yang dicintai Tuhan, pilihan Tuhan. 

Pada kitab Yesaya 44:3, Tuhan berjanji kepada Israel akan memberikan berkat istimewa dan berkualitas, sebagai wujud, bahwa Israel sebagai bangsa yang dikasihi Allah dan umat yang istimewa di hadapan Allah. Pertama berkat secara ekonomi, artinya Tuhan berjanji akan mendatangkan hujan yang lebat untuk mengaliri tanah-tanah yang mengalami kekeringan yang sedang melanda negeri mereka. Melalui hujan, tanah akan kembali menghasilkan bahan makanan, sehingga memulihkan ekonomi mereka. Berkat istimewa yang kedua adalah curahan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada keturunan Yakub, sehingga mereka menjadi bangsa yang rendah hati, yang mengaku dan percaya bahwa mereka adalah milik atau kepunyaan Allah yang telah ditebus dari pembuangan.  

Pertanyaan kepada kita, berkat apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita? Sebagai orang kristen, kita adalah orang-orang istimewa karena kita telah menerima berkat Allah yang luar biasa. Berkat yang pertama yaitu keselamatan/hidup kekal yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus, seperti firman Tuhan katakan: barangsiapa yang percaya kepada-Nya (Yesus Kristus) beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16). Berkat yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah (Yoh. 1:12) sehingga kita menjadi pewaris kerajaan-Nya. Berkat yang ketiga yaitu karunia Roh Kudus, yang membuat kita berani berseru ya Abba, ya Bapa (Rom. 8:15). 

Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dikasihi dan selamatkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan telah menebus kita dari kuasa dosa, sehingga menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus (1 Pet. 1:18-19), dan oleh bilur-bilur-Nya kita sembuh (1 Pet. 2:24). Mari bersyukurlah atas kemurahan Tuhan atas hidup kita, melalui kehidupan kita sehari-hari dan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekian bacaan hari ini. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Gata. Amin.

Posting Komentar untuk "Renungan Harian - Berkat Kehidupan (Yesaya 44:1-5)"